måndag 5 mars 2018

Jo, nog finns det släktingar alltid...

Hej Monica!

Såg lite om släkten Drougge på Släktforskarbloggen med din signatur.
Eftersom jag arbetar med en bok om Göteborgskoloristen Inge Schiöler (1908-1971) - alltså 2021 50 år sedan Schiöler gick bort - undrar jag om Du vet om det finns några nära släktingar till Johan Adolf Drougge (1867-1956) som var regementsläkare och mycket intresserad av konst och amatörmålare som utförde porträtt av andra läkare. Han finns på Wikipedia!
Jag tror att Johan Adolf hade en dotter. I varje fall så hade han säkert kontakt med Svensk-Franska Konstgalleriet i Sthlm där Gösta Olson (som tidigare varit officer) var direktör från 1918-1960-talet.

Med vänlig hälsning
Dan Lennervald, KungsbackaWikipedia
Johan Adolf Drougge, född 11 april 1867 i Göteborg, död 1 juni 1956, var en svensk läkare och porträttmålare.
Drougge var son till fabrikören Wilhelm Kirschbaum och Charlotte Drougge. Han blev medicine kandidat vid Karolinska institutet i Stockholm 1893 och medicine licentiat vid Karolinska institutet 1898. Han var läkare i Stockholm från 1899 och bataljonsläkare vid Kronobergs regemente 1903—1910 och från 1910 vid Göta livgarde.
Han gjorde sig känd som porträttmålare och har utfört en mängd porträtt över olika läkare. Han medverkade i utställningar på Liljevalchs konsthall. Drougge är representerad med porträtten av professor O.T. Hultoch Karl Gustaf Lennander vid Svenska läkarsällskapet och målningen Professor Johan Berg under operation vid Karolinska sjukhuset samt med målningen Smålandsgumma på Växjö museum.


Hej Dan!
Ja han dog i alla fall ogift den 1/6 1956 och var då bosatt på Liljeholmsvägen 8 i Brännkyrka församling, Stockholm.
Vid folkräkningen 1950 var han läkare, ogift och ensamstående på samma adress.

Det verkar vara en lite strulig familj som höll ihop i vått och torrt. I fokus står fem syskon. Två av dem - Provinsialläkaren Johan August Drougge och Mamsell Emilia Gustafva Drougge - förblir ogifta livet ut. De bor oftast tillsammans och tar dessutom hand om syskonens barn när så krävs. Det är brodern Carl Theodors dotter Hulda Amalia Charlotta och det är två av systern Emerentia Charlottas barn, Ellen och Johan Adolf.
Till det kommer systern Hulda Maria Drougge som när hon blir änka också lever med syskonen och deras familjer. De flyttar lite hit och dit och de bor tillsammans i olika konstellationer men de håller ihop livet ut. Så verkar det åtminstone vara. 

Så vi får börja från början då.
Johan Adolf Drougge var född 11/4 1867 och döpt 5/5 1867 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
Gustavi står det på en annan plats men det är nog samma sak.
Namnet hade han efter sin mor faktiskt, den 36-åriga Emerentia Charlotta Drougge.
Fadern var fabriksmästare Johan Ludwig W Kirschbaum.
(Hänvisning hfl C448)


1870-1881
Hushållet består av provinsialläkaren medicine doctorn kir magistern
1. Johan August Drougge född 16/3 1817 i Malmö
2. Hans syster Mamsell Emilia Gustafva född 9/12 1821 i Göteborg.
3. Fosterbarn Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg (som flyttat in från Trollhättan 1877)
4. Fosterdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862. (som tydligen är en brorsdotter)
Familjen flyttar under perioden från 1 Roten till 7:e Roten i Vänersborg
I folkräkningen 1880 var adressen Qvarteret Kransen, Första roten, Vänersborg, Älvsborgs län.
Efter flytten till 7:e Roten ses även följande personer i hushållet:

5. Fru Emerentia Charlotta Kirschbaum fd Drougge född 1/12 1830 i Göteborg (JAD:s mor)
6. Dottern Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.
7. Fru Hulda Maria Friberg född Drougge född 7/6 1833 (som blev änka 30/11 1877)
Och en piga från Bolsta.


1882-1892
Familjen är kvar i Vänersborg, 7:e Roten.
Samma personer.
Emerentia Charlotta Kirschbaum och Hulda Maria Friberg flyttar till Stockholm 1883.
Två år senare följer de andra efter och bosätter sig i Brännkyrka församling.

1881-1885
Familjen har  flyttat till Stockholm och bor i Charlottendal, Brännkyrka församling. Johan Adolf står skriven som Drougge (Kirschbaum)
Hushållet:

1. Johan August Drougge född 16/3 1817 i Malmö
2. Hans syster Mamsell Emilia Gustafva född 9/12 1821 i Göteborg.
3. Systerson Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg (som flyttat in från Trollhättan 1877)
4. Brorsdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862. (som tydligen är en brorsdotter)
5. Systerdotter Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.
Och en piga från Lidköping.

1886-1890
Familjen bor kvar i Charlottendal, Brännkyrka församling, Stockholm. Alla utom Johan Augusts mamma är med.
Änkefru Hulda Maria Friberg född Drougge född 7/6 1833 flyttar till Clara församling 1881.
Övriga (inkl Johan August) flyttar till Jakobs församling  1886, 1887 och 1890

Ellen Kirschbaum flyttar till Charlottendal Nynäs inom Brännkyrka församling. Där bor hennes (och Johan Augusts) mor med dottern Mary Elisabeth född 8/8 1864 i Halmstad.
Modern saknar betyg göt yifrn 14/11 1885-4/11 1886
Mary Elisabeth saknar betyd för tiden 6/11 1883 - 4/11 1886 vilket innebar att de alltså inte hade anmält sig till prästerna som de skulle och inte kunde redogöra för vad de hade hållit hus under den aktuella tiden. Det hade med andra ord blivit problem om de till exempel hade tänkt gifta sig.
Samtliga tre flyttar till Adolf Fredriks församling 1890.

1908-1918
Johan Adolf Drougge är doktor och medicine licensiat och bor på adress Katrineberg No 5, 14, 15 o 20. Dit har han flyttat från Maria församling 28/11 1906. Han utflyttar till KR (?) 1923 och avlider 1/6 1956. Han tycks inte ha haft någon familj. Om han hade barn utom äktenskapet som han inte levde ihop med så ser jag inte det.

1910 (folkräkningen)
Johan Adolf Drougge bor i Katrineberg No 1 och 4 i Liljeholmen, Brännkyrka församling, Stockholm.
Han delar hushåll med fostersystern (kusinen) Hulda Amalia Charlotta Drougge och en piga från Älghult.


Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:12 (1865-1871) Bild 178 (Johan Adolf föds)
Vänersborg (P) AI:24 (1870-1881) Bild 31 / sid 23 (Johan Adolf i Vänersborg)
Vänersborg (P) AI:24 (1870-1881) Bild 327 / sid 627 (Johan Adolf i Vänersborg)
Vänersborg (P) AI:28 (1882-1892) Bild 365 / sid 641 (familjen flyttat till Stockholm)
Brännkyrka (AB, A) AI:21 (1881-1885) Bild 700 / sid 63 (familjen i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AI:23 (1886-1890) Bild 920 / sid 85 (familjen i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AI:23 (1886-1890) Bild 1120 / sid 105 (modern o systrarna i Brännkyrka)
Trollhättan (P) AI:2 (1868-1876) Bild 159 / sid 154 (familjen i Trollhättan)
Halmstad (N) CI:9 (1861-1872) Bild 1060 (Mary Elisabeth föds)
Halmstad (N) AI:26 (1861-1866) Bild 148 / sid 139 (familjen i Halmstad)
Brännkyrka (AB, A) AIIa:5 (1902-1908) Bild 1730 / sid 664 (Mary Elisabeths familj i Brännkyrka)
Brännkyrka (AB, A) AIIa:10 (1908-1918) Bild 690 / sid 563 (Mary och hennes barn) 

Kvinnan med det vackra namnet, Emerentia Charlotta Drougge gifte sig med Fabriksmästaren eller handlanden Johan Ludwig Wilhelm Kirschbaum från Hamburg. Det ser lite fladdrigt ut och i en husförhörslängd är hustrun borta men en annan kvinna närvarande. Det kan för all del vara prästen som slarvat när han skrev in dem men sånt händer i de bästa familjer. 

I vilket fall som helst tycks maken dö för Emerentia Charlotta kallas plötsligt Fabriksänka (ett kul ord som väcker funderingar). Någon dödsnotis på maken har jag inte kunnat hitta. Kanske hade han åkt hem till Tyskland eller någon annanstans och dött där. 

Dottern Mary gifte sig med en Norrman i Bergen som det ser ut att stå i husförhörslängden. Men hon kom tillbaka med två präktiga pojkar för snart 120 år sedan. Maken vet jag i skrivande stund inte vart han tog vägen, om jag ska vara ärlig. Men barnen går att följa och åtminstone en av dem fick barn i sin tur. Efter honom kan det finnas många ättlingar vid det här laget.  


Biologiskt såg familjen ut så här: 
Fabriksmästare (handlanden) Johan Ludwig Wilhelm Kirschbaum född 3/4 1826 i Hamburg
Emerentia Charlotta Kirschbaum fd Drougge född 1/12 1830 i Göteborg
Barn:
1. Mary Elisabeth född 8/8 1864 i Halmstad. 
2. Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg. 
3. Johan Adolf Drougge född 11/4 1867 i Göteborg 

Makarna kom till Halmstad från Trollhättan 1863. Där gifte de sig 15/9 1863 och året därpå föddes dottern Mary Elisabeth. Därifrån flyttade de snart vidare till Göteborg.  

Allmän koll:
Fosterdottern Hulda Amalia Charlotta född 9/5 1862 i Göteborg Domkyrkoförsamlingen Gustavi
Hon var dotter till målarmästare Carl Theodor Drougge  (död före 1880) och Maja Johansson (hänvisn B177)
Ellen Kirschbaum Drougge född 30/1 1866 i Göteborg.

Hulda Amalia Charlotta Drougge 
(1900)  Ogift. Bor med sina släktingar i Kv Sågen No 14 i Maria Magdalena Rote 16, Stockholm
1910 Ogift, ensam o boende i Katrineberag No 1 o 4, Liljeholmen, Brännkyrka, Sthlm
På samma adress bor brorsan Doktor Johan Adolf Drougge.

Ellen Kirschbaum 
(1890) Bor ogift med sin mor i kvarteret Sågen no 14, Maria Magdalena Rote 16, Stockholm
1910  är hon ogift och ensamstående, bosat i Sågen 14, Maria Magdalena rote 16, Stockholm


Men nu var det ju frågan om det finns några släktingar.
Jag har inte på den tid jag kan avvara kunnat se om ovanstående personer fick några barn. Det råder 70-100 års sekretess i Sverige och mellan 1910 och 1950 finns ännu inga databaser. Den enda jag sett som fått barn är Mary Elisabeth, alltså Johan Adolf Drougges tre år äldre syster. Hon gifter sig i Norge och blir därmed norsk undersåte en tid men hon återvänder och med henne deras två pojkar som blev kvar i Sverige till sin död. Om sonen Arne fick barn så har jag inte kunnat hitta dem. Sonen Gunnar gifte sig och i det äktenskapet föddes åtminstone två barn, Åsa och Eskil. 


Mary Elisabet Kirrchbaund (1890)
Ogift, ensam i familjen. Förteckning över kvarskrivna. Lönnen Nr 14, Hedvig Eleonora rote 9 Sthlm
I folkräkningen 1910 står hon skriven som Maria Elisabet Draugge, Artisthustru och norsk undersåte.
Hon bor tillsammans med sin mor Fabriksänkan Emerentia Charlotta Kirschbaum på adress Sågen 14 i Maria Magdalena rote 16, Stockholm.
Maken var teatermålare och hette Teodor Maurits Drougge född 5/7 1874 i Arendal, Norge
Gifta i Bergen 8/10 1898.
Flytt från Charlottendal 1, Brännkyrka till Maria 1903.
Barn:
1. Gunnar född 12/4 1899 i Kristiania, Norge
2. Arne född 8/10 1901 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Arne Drougge född 8/10 1901 i Hedvig Eleonora församling är 1946 gift 27/5 1934 med Sara Vilhelmina Drougge född 8/9 1909. De var bosatta i Rävmarken Dals-Ed, Älvsborgs län. Inga hemmavarande barn. Han var då sågverksarbetare.
1950 Samma fru men inga hemmavarande barn.
Död 9/3 1969 i Dals-Ed.

Gunnar Drougge född 12/4 1899 i Krstiania, Norge
bodde 1920-1930 i Rundelen Malmö Caroli, Malmöhus län. Ensamstående. (Fil mag)
Han är 1950 lektor och bosatt på Brunnsgatan 29 i Nyköping. (1946 bodde han på Lidingö)
Han är lektor gift 18/6 1932 med Jürgy Edith Drougge född 22/3 1909
Makarna är 1960 bosatta på Vasavägen 2 A i Solna.
Död 25/8 1983 i Solna
Barn:
1. Åsa
2. Eskil

Mer än så här kan jag inte visa av släkten utan att bryta sekretessen. Jag mailar dig närmare uppgifter.
Det kan förstås finnas flera barn. Jag föreslår att du ringer en av dem jag mailar dig adressen och, om jag hittar det, telefonnumret till så kanske han berättar mera. En annan dag när jag inte är så trött kan vi kanske forska mer också. Just nu står det still i knoppen av sömnbrist.
Hoppas du finner vad du sökte.
I all hast...
Monica

Reservation för läs- och skrivfel

fredag 26 januari 2018

Vem var Brickens far?

Vem var Brickens pappa?
Det undrar Anette som på en liten papperslapp har skrivit ner tillräcklig info om sin farmor Bricken att jag kan hitta henne. 

Bricken Gunhild Olsson 

Född 19/8 1916 i Färila, Gävleborgs län.
Hon var gift 21/2 1940  med skogsarbetare Olov August Björk född 18/2 1916 i Färila
De var 1950 bosatta i Valla 2:17, Enskogen Ramsjö
Barn: 
1. Lars Erik född 1939, 
2. Nils Olov född 1944  
3. Åsa Margareta född 1949 

1960

Som ovan. Men sonen Lars Erik har flyttat hemifrån. 


Men nu var det ju hennes rötter Anette undrade över.  Brickens födelsenotis
Moder: Margreta Olsson född 28/12 1895
Fader: Okänd
En mardröm för vilken släktforskare som helst!

Familjen såg ut så här (församlingsboken): 

De bor i Hyltebo No 3 i Färila där en av gårdarna ägs av: 
Gårdsägaren och bonden 

Olof Andersson född 16/5 1864 i Färila (Brickens morfar)
Gunilla Hansdotter född 29/11 1863 i Färila (Brickens mormor)
Gifta annan dag jul, den 26/12 1893.

Barn:
1. Anders Walfrid Olsson* född 27/10 1894 i Färila
2. Margreta Gunilla Olsson född 28/12 1895 i Färila (Brickens mor)
    hennes oäkta dotter:
    Bricken Gunhild Olsson född 19/8 1916 i Färila (ingen notering om eventuell fader)
3. Hans Olof Algot Olsson född 6/6 1898 i Färila
4. Karl Jonas Nikolaus Olsson född 6/12 1900 i Färila
5. Per Olof Sixten Olsson född 6/8 1903 i Färila

* Sonen och jordbruksarbetaren Anders Walfrid skaffar egen familj och flyttar in på en egen gård i Hyltebo No 3 i Färila.

I nästa församlingsbok har:
Olof Andersson avlidit 31/6 1927 i Färila (Brickens morfar)
Och hustrun Gunilla Hansdotter är änka. (Brickens mormor)
Barnen:
Hans Olof Algot är jordbruksarbetare (det lyser för honom 1922)
Karl Jonas Nikolaus är ingenjör (flyttar till St Clara församling i Stockholm 26/2 1924)
Per Olov Sixten är epileptiker (intagen å Diakon... epilektikerhem)
Margareta Gunilla har gift sig (det lyser för henne 1925) (Brickens mor)

Modern Gunilla Hansdotter och den epilepsisjuke sonen Per Olov Sixten flyttar till ett eget boende i Hyltebo Nr 3. Där bor även flera av barnen med familjer i separata hushåll.

Färila (X) C:10 (1915-1926) Bild 350 / sid 29 (Bricken föds)
Färila (X) AIIa:5 (1911-1920) Bild 4550 / sid 420 (familjen i Hyltebo Nr 3)
Färila (X) AIIa:8 (1921-1931) Bild 1190 / sid 513 (familjen i Hyltebo Nr 3)
Färila (X) AIIa:10 (1931-1944) Bild 3760 / sid 361 (familjen i Hyltebo Nr 3)


Och här gifter sig Brickens mor och bildar familj:Här är familjen i Hyttebo Nr 3 även kallad Björkboda.
Hemmansägare och skogsarbetare
Olof Victor Olsson född 20/9 1902 i Ovanåker - död 12/8 1970 i Järvsö (Brickens styvfar)
Gift 23/8 1925 med:
Margareta Gunilla Olsson  född 28/12 1895 i Färila - död 16/10 1955 i Färila (Brickens mor)

Barn:
Hustruns första före äktenskapet:
Bricken Gunhild född 19/8 1916 i Färila (Bricken själv)
Hennes son Lars Erik född 1939 i Färila (Brickens son)
Trolovningsbarn.Senare gift med jordbruksarbetare Olof August Björk född 18/2 1916 i Färila
Gemensamma barn:
Anna Margareta född 21/7 1928 i Färila - död 8/11 1928
Carin Charlotta född 25/1 1930 i Färila
Olof Halvard född 14/5 1932 Färila
Bengt Jonas född 21/3 1925 i Färila
Märta Elisabet född 11/3 1928 i Färila


Färila (X) AIIa:8 (1921-1931) Bild 1190 / sid 513 (familjen i Hyltebo Nr 3)

Färila (X) AIIa:10 (1931-1944) Bild 3760 / sid 361  (familjen i Hyltebo Nr 3)I de vanliga kyrkoböckerna finns
alltså ingenting om Brickens biologiska pappa. 


Hon tar sin styvfars namn så vi får ingen ledtråd efter biopappan i efternamnet heller. 

Bricken Björk dog 28/9 2012 i Färila-Kårböle. Det är så sent i tiden att dödsnotisen inte finns på nätet (för det fall det där skulle stå något om hennes biologiske far). Så även där går vi bet. 

Problemet är att det fanns en lag från 1778 införd av Gustav III som innebar att kvinnor inte behövde uppge vem som var barnets far eller ens vem de var själva. Den kallades barnamordsplakatet och var tänkt att sätta stopp för de många barnamorden. Bricken var född 1916 och barnamordsplakatet upphörde inte förrän året därpå 1917. Modern hade alltså rätt att hålla barnafadern hemlig. 

Församlingen ville emellertid inte betala för alla oäkta barn - och de var många - så det är troligt att Bricken var ett ärende hos dåvarande barnavårdsnämnden (infördes 1903) (annars skolstyrelsen/skolrådet) som säkert var angelägna om att fastställa faderskapet för att avkräva fadern ett underhåll. 

Man kan därför söka efter: 

1) BARNAVÅRDSNÄMNDEN.
Sök handlingarna hos dåvarande barnavårdsnämnden i Färila. De ska förvaras i kommunarkivet. Färila tätort ingår i Ljusdals kommun (Hälsingland) så jag gissar att det är till Ljusdals kommun man ska ringa 0651-180 00 (kommun@ljusdal.se). Det brukar finnas en kommunarkivarie som kan ta hissen ner i källaren och leta reda på den rätta akten. Annars vet de vart arkivet har skickats.
Efterfrågas: Akt om oäkta barnet Bricken Gunhild född 19/8 1916 i Färila.     

2) DOMSTOLEN
En dom mot barnafadern om underhåll kan finnas i domboken. Faderns namn kan också finnas i en så kallad stämningslista om modern stämt fadern och de har enats utan domstolsförhandling. 
Jag gissar att det är Ljusdals tingslags häradsrätt som är aktuell. 
Jag hade här rekommenderat SVAR (se nedan) men ser nu att att där bara finns bouppteckningar till och med 1880. Det kommer alltså inte att fungera. Man måste därför ta kontakt med domstolen och begära ut handlingarna. 
Det visar sig att Ljusdals tingsrätt med säte i Ljusdal inte längre finns kvar. Tingsrätten upphörde den 1 oktober 2000 och domstolen och dess domsaga uppgick i Hudiksvalls tingsrätt0650-374 50. 
Man får antingen ringa och be om hjälp med att få ut handlingen eller åka dit själv och leta. Ring och fråga vad som är bäst. De brukar vara väldigt tjänstvilliga.

Hudiksvalls tingsrätt0650-374 50. 
Efterfrågas: 
Domstolsprotokoll om faderskap och underhåll för oäkta barnet Bricken Gunhild född 19/8 1916 i Färila.   


3) BOUPPTECKNING
Styvfadern kan ju vara Brickens riktiga pappa. Barnet skrivs nämligen som oäkta även om föräldrarna gifter sig efter födelsen. För att det ska tas bort krävs att fadern (och modern) lagligen formellt erkänner faderskapet. Man bör söka reda på styvfaderns (och kanske moderns) bouppteckning. Om Bricken är hans dotter så finns hon med bland arvingarna där. (Se om SVAR nedan.)
Jag hade rekommenderat SVAR här också men det är samma som med domboken ovan. På nätet finns bara bouppteckningar till 1880. Så jag gissar att det är samma källa som ovan. 

Hudiksvalls tingsrätt0650-374 50. 
Efterfrågas: Bouppteckning efter   
1) Olof Victor Olsson född 20/9 1902 i Ovanåker - död 12/8 1970 i Järvsö (Brickens styvfar)
2) Margareta Gunilla Olsson  född 28/12 1895 i Färila - död 16/10 1955 i Färila (Brickens mor)
3) Bricken Gunhild född 19/8 1916 i Färila -  28/9 2012 i Färila-Kårböle.


4. PERSONAKT och PERSONBILD
Då Brickens föräldrar dog 1955 respektive 1970 (styvfadern) kan och bör man kontakta landsarkivet 
och och begära att få ut i synnerhet styvpappas personakt men även mammans. 
Bricken själv dog 2012. För henne kan man beställa en så kallad Personbild. Det är samma sak som personakt men något modernare. Man vet aldrig vad man kan hitta så det är bara dumt att missa det. 
Alla dog i Färila så jag gissar att det är Landsarkivet i Härnösand man ska vända sig till. 

Landsarkivet i Härnösand tel 010-476 80 00 
(måndag kl 13-16, tisdag 9-20, onsdag och torsdag 9-16 samt fredag 9-12)
Efterfrågas: 
Personakt på 
- Olof Victor Olsson född 20/9 1902 i Ovanåker - död 12/8 1970 i Järvsö (Brickens styvfar)
- Margareta Gunilla Olsson  född 28/12 1895 i Färila - död 16/10 1955 i Färila (Brickens mor)
Samt Personbild på:

- Bricken Gunhild född 19/8 1916 i Färila -  28/9 2012 i Färila-Kårböle.


5. DNAEn sista utväg - förutsatt att man har en misstänkt far eller för att utesluta styvfadern - är att genom DNA-analys av saliv från sentida ättlingar försöka fastställa faderskapet. Men det där kan inte jag.


Hoppas det fungerar!
Lycka till!

Allmän info om SVAR
Såväl domböcker som bouppteckningar finns hos SVAR som är riksantikvarieämbetets digitala forskningssal. För att få tillgång till den har hittills krävts ett abonnemang. Nu har riksdagen bestämt att det ska vara fritt för svenska folket att få ta del av dessa handlingar gratis. Jag tror att det träder i kraft den 5 februari, om bara några dagar alltså. Du hittar den här: https://sok.riksarkivet.se/ 
Du kan alltså gå in på SVAR, välja den digitala forskarsalen och börja leta.

onsdag 17 januari 2018

Anna Björkstedt i Björkvik

Kommentarer under inlägget om murmästare Anders Kihlberg:


Hejsan! Jag är inte helt säker på vilken av er två det är som har Anna Björkstedt född 1747 i Björkvik som ana efter att ha läst texten, men jag har en fråga om henne. Är hon den Anna Björkstedt som senare dör 28 Dec 1794 i Hölö (och som var gift med Johan Stanell, Erik Jernström och Anders Åman)?

Mvh,
Jesper Åström.
SvaraRadera

Svar


 1. Hej Jesper!
  Anna Björkstedt är min ana. Och ja, det är samma Anna Björkstedt som du nämner ovan.
  Hon är min anmoder i äktenskapet med Erik Jernström. Är vi släkt?
  Radera
 2. Hej Monica!

  Ja, vi verkar vara släkt då Anna Björkstedt och Erik Jernström är mina anor också (genom deras son Johan/Jan Erik).

  Jag och en annan släkting jag hittade över internet har suttit och mailat fram och tillbaka senaste dagarna för att försöka slå ihop våra kloka huvuden och hitta information om hennes tidiga år. Vi var först lite inne på att hon kunde vara dottern till Anders Andersson i Askarbol, Björkvik som hette Annika/Anna. Men hon var ju lite för ung så det kändes inte helt hundra. Vi hade dock helt missat att Anders Andersson även hade en syster som hette Annika/Anna som passade in bättre.

  Den sista gången jag ser Anna i Björkvik är här med hennes bror på 1760-talet:
  Björkvik (D) AI:4 (1757-1767) Bild 3900 / sid 381 (AID: v54456a.b3900.s381, NAD: SE/ULA/10119)

  Nästa gång hon dyker upp för mig är i Bälinge 1777 med maken Stanell. Har du någon information om var hon var mellan dom tidpunkterna? Jag är tacksam för din hjälp att rätta ut våra frågetecken när det gäller det här :)

  Mvh,
  Jesper Åström.


Hej Jesper!
Så trevligt att möta en släkting. Vi borde kanske utreda hela släkten från Anna och Eric då vi båda tycks ha kontakter i släkten. 
Anna är min anmoder genom hennes son Carl Gustaf Jernström. Jag hade gjort ett mer uttömmande svar här men allt försvann och nu är jag för trött för att skriva om det hela. Som tur är har jag det mesta i ett textdokument. Se nedan.

Jag vet emellertid inte mera än du. 


Björkvik (D) C:3 (1735-1757) Bild 68 / sid 64 (Annas födelse)
Björkvik (D) AI:2 (1747-1751) Bild 135 / sid 123 (Annas familj i husförhörslängden för Askarbol)
Björkvik (D) AI:3 (1752-1756) Bild 239 / sid 227 (familjen i hfl Askarbol)
Björkvik (D) AI:4 (1757-1767) Bild 3900 / sid 381 (familjen i Askarbol)

Jag tolkar det som att föräldrarna har deltagit i husförhöret 1764 och sedan flyttat.
Prästen har tyvärr inte antecknat vart.
Sedan dyker hon alltså upp i Bälinge 1777 när sonen Johan Peter föds
Var hon och familjen befann sig 1764-1777 vet jag dessvärre inte.
Det är bara att leta igenom socknarna i Sörmland, gissar jag.

Bälinge (D) C:3 (1742-1789) Bild 143 / sid 278 
Anna och Johan Stanell får sonen Johan Peter 8/8 1777 i Oppeby

Bälinge (D) C:3 (1742-1789) Bild 248 / sid 488
Sonen Johan Peter död 13/1 1778. 13/1 1778 Befalln Starrnells lilla son Joh Pet …   ½ år”
Jag kan inte tyda dödsorsaken.
Tyvärr saknas både inflyttningslängd och rätt husförhörslängd för Bälinge

Trosa landsförsamling (D) C:1 (1720-1801) Bild 154 / sid 150
Vigsel 22/8 1779 Mölnaren Eric Jernström i Nedra Mölna och Enkan Madame Anna Björkstedt ifrån Bälinge socken och Nynäs.

Hölö (AB, D) FI:2 (1790-1861) Bild 5
Byggmästare Anders Åmans hustru Catharina Andersdotter avlider 11/6 1790 av hetsig feber 36 år gammal.

Trosa landsförsamling (D) C:1 (1720-1801) Bild 159 / sid 155
Vigsel 5/12 1790 Enkemannen Byggmästaren Anders Åman ifrån Åby Qvarn, Hölö socken och Mölnare-Enkan Madame Anna Björkstedt i Nedre Mölna.

Hölö (AB, D) AI:2b (1779-1800) Bild 142 / sid 137
Husförhörslängden för Åby Qvarn.
Byggmästare Anders Åman född 21/6 1736. Anna Björkstedt tar över som fru sedan första hustrun Catharina Andersdotter dött 1790.

Hölö (AB, D) FI:2 (1790-1861) Bild 8
Byggmäsaren Anders Åmans hustru Anna Björkstedt död 50 år gammal den 28/12 1794.

Jag kan tyvärr inte tyda dödsorsaken.Jag har en fråga till dig. 
Vet du något om Eric Jernströms rötter så tar jag gärna del av det. 
Jag har en teori men vet inte om den håller. 

____________________________________________________________________

Skissen tillhör kommentar 10Se vidare här!

söndag 7 januari 2018

Författaren Torsten Segeblad och hans anor...

I lärarbostaden vid Vallentuna Centralskola (nuvarande Hjälmsta) bodde i min barndom såväl rektor Josef Andersson med sin Margareta som skolfröken Eva Segeglad och hennes man författaren Torsten Segeblad.

Det var något alldeles väldigt märkvärdigt det där med att vara författare men jag har egentligen aldrig hört vad det var som Torsten Segeblad skrev mer än ett kyrkospel som nämns i Vallentuna bildarkiv:

"Vallentuna kyrkospel vid uruppförandet i Vallentuna kyrka Kyrkospelet är skrivet av Torsten Segeblad Med fiolen i handen i bildens mitt står Kurt Wallis Petterson som också skrivit musiken till spelet."

En googling ger vid handen att Torsten Segeblad åtminstone på 1950-talet skrev flera skönlitterära böcker som utspelade sig vid Brokinds herrgård i Linköping, Östergötland. 
På bilder från denna gård figurerar dessutom en stallmästare Robert Segeblad som möjligen skulle kunna vara hans far vilket väcker min nyfikenhet. 


Det visar sig att gossen Stig Torsten Rutger föddes den 14/2 1917 i Tävelsås, Kronobergs län, Småland. Han var son till kusken Gustaf Robert Johansson född 16/10 1888 i Holm, Älvsborgs län och hans hustru Gerda Ester Maria Karlsson född 11/10 1893 i Hvittaryd som hade gift sig 24/8 1912. 

Familjen  
Kusken Gustaf Robert Johansson född 16/10 1888 i Holm, Älvsborgs län
Hustrun Gerda Ester Maria Karlsson född 11/10 1893 i Hvittaryd
Barn:
1. Gustaf Reinhold Leonard född 15/12 1912 i Växiö stadsförsamling
2. Stina Sonja Alice född 1/10 1914 i Växiö stadsförsamling
3. Stig Torsten Rutger född 14/2 1917 i Täfvelsås

Familjen flyttade 8/5 1917 till Bergunda i Kronobergs län. Dit anländer de samma dag. De bosätter sig på Bergqvara Säteri där fadern blir statdräng.
Den 13/11 1917 drar de vidare till Siene i Älvsborgs län. Det finns emellertid ingen inflyttningsbok för Siene på nätet så jag kan inte följa dem där. 
Så småningom dyker de alltså upp på Brokinds herrgård i Linköping. Familjen har då bytt namn till Segeblad och fadern är stallmästare. 

Tävelsås (G) BII:1 (1892-1926) Bild 106 (Torsten föds, se notis ovan)
Tävelsås (G) AII:3 (1917-1930) Bild 63 / sid 53 (Barndomshemmet i Osaby)
Bergunda (G) BI:3 (1895-1948) Bild 710 / sid 65 (inflyttning Bergunda)
Bergunda (G) AII:4 (1911-1920) Bild 1890 / sid 179 (Bergunda Säteri)

1910
Gustaf Robert Karlsson Johansson var Vice korpral och bosatt i X Skvadron, No 6, Ystads stadsförsamling. 
Pojke, ensam i familjen

Föräldrarna Alin Matilda (utan efternamn) och Johan Gottfrid Karlsson var bosatta i Anneberg, Bredaryd, där maken var kusk. 
Barn i hushållet:
1. Anna Serafia Karlsson född 1892
2. Otto Birger född 1896


1950-1960
var föräldrarna Gerda Ester Maria och Gustav Robert Segeblad hemmansägare i Gräfvelsta, Vallentuna. 

(Möjliga dottern, den fyraåriga Siv Anette Segeblad fanns också i hushållet 1950.  
I Gräfvelsta bodde även (möjlige sonen) Ove Robert Segeblad född 12/4 1935 i Engelbrekts församling, Stockholm, 1950.) 

1950
Sonen Torsten, den blivande författaren, var gift sig med sin Eva och bosatt i Rickebyhöjd, Vallentuna. De hade året innan fått sin förste son.  

1960
Står Torsten Segeblad äntligen omnämnd som författare. Han och familjen är då bosatta i lärarbostaden, Prästgården 1:143 i Vallentuna

__________________________________


Gustaf Robert Johanssons föräldrar var: 
Drängen Johan Gottfrid Karlsson född 1861 i Råda, Skaraborgs län, Västergötland och hans hustru
Alin Matilda (utan efternamn) född 1858 i Gudhem, Skaraborgs län

Familjen var inhyst hos förvaltaren Gustaf Reinhold von Sneidern och hans familj i Berg i Holm, Älvsborgs län och såg ut så här: 

Drängen Johan Gottfrid Karlsson född 1861 i Råda, Skaraborgs län, Västergötland 
Hustru Alin Matilda (utan efternamn) född 1858 i Gudhem, Skaraborgs län
Barn:
1. Axel Gottfrid född 1886 i Gudhem
2. Gustaf Robert född 1888 i Holm

___________________________________

Jag kan inte låta bli att fundera över Alin Matilda som aldrig tycks få något efternamn. Databasen Sveriges dödbok avslöjar emellertid hur det ligger till. Hon hette egentligen Matilda Ahlin som ogift innan hon blev Matilda Karlsson. Det måste var en slarvig präst som orsakade att hon i hävderna kom att kallas Alin Matilda. 

Mathilda Ahlin var född 5/2 1858 i Gudhem och gift 3/10 1886.
Hon var dotter till Johannes Alin och hans hustru Johanna Johansdotter, brukare på Krusekulle under Gudhems herrgård. 
Carl Larsson på Gudhems herrgård och änkan Bolla Jacobsdotter från Håkentorp var dopvittnen.

Familjen:
Johannes (Larsson) Alin född 29/9 1825 i Kinneved. Gift 14/4 1857
Johanna Johansdotter född 8/7 1826 i Kinneved
Barn:
1. Mathilda född 5/2 1858 i Gudhem
2. Emma Christina född 1/5 1860 

Gudhem (R) C:3 (1837-1860) Bild 61 (Mathilda föds)
Gudhem (R) AI:8 (1848-1859) Bild 153 / sid 146 (Johannes Alin som dräng i Krusekulle, ser ut att heta Larsson Alin)
Gudhem (R) AI:8 (1848-1859) Bild 154 / sid 147 (Johannes Alin brukare i Krusekulle)

Eva och Torsten Segeblad hade både barn och barnbarn. 
Jag var klasskamrat med en av er.
Om någon av er hittar hit och vill veta mer så hör bara av er. 

måndag 11 december 2017

Vem var aunt Johanna Olsson i New York?

Fortsättning på: 
Vad gjorde mormor Maria i Amerika och 
Mormor Maria och andra Bygdeåbor som utvandrade 1896-1903.


Hade mormor Maria Georgina Axelia Boberg någon faster vid namn Johanna Olsson som bodde i New York? Det är frågan...

Nej, det hade hon inte. Det enda som framkommer är att en farbror, sjömannen Carl Olof Boberg född 20/10 1848 drunknade i New Yorks hamn 5/4 1877 två år innan Maria föddes (5/12 1879) såvida han inte var gift med en Johanna Olsson som slog sig ner där men om det finns såvitt jag vet ingen uppgift. 

Det visar sig emellertid att mormor Marias kusin Anna Carolina Lundsten född 16/5 1880 utvandrade till Amerika den 30/4 1902, alltså bara några månader före Maria som utvandrade 15/7 1902. Återstår att se vart Anna Carolina tog vägen. Så här var de släkt.Familjen på kartan (på mormor Marias fars, Pehr Göransson Boberg, sida) 

Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 970 / sid 88 (familjen Boberg i Djekneboda)
Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 1440 / sid 134 (familjen Boberg i Djekneboda, föräldrarna döda, brodern har tagit över gården, gift sig två ggr – sist med en Boström - och fått åtta barn) Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 500 / sid 41 (Systern har gift sig Holmström o flyttat till Brändalen) Bygdeå (AC) C:4 (1829-1860) Bild 117 (Göran Petter Boberg föds i Djekneboda)

Bygdeå (AC) AI:11a (1839-1845) Bild 48 / sid 36 (Per Bobergs familj i Djekneboda - svårläst) Bygdeå (AC) AI:11a (1839-1845) Bild 49 / sid 36a (Per Bobergs familj i Djekneboda – läsbar) Bygdeå (AC) AI:12a (1846-1852) Bild 60 / sid 54 (Per Bobergs familj i Djekneboda, fadern död) Bygdeå (AC) AI:13a (1852-1862) Bild 85 / sid 73 (Per Bobergs familj i Djekneboda, tre döda småbarn.) 
Bygdeå (AC) AI:14a (1863-1873) Bild 93 / sid 75 (Per Bobergs familj i Djekneboda)
Bygdeå (AC) AI:14a (1863-1873) Bild 12 / sid 3 (dottern Maria Margareta gift o trebarnsmor i Norum, Bygdeå) 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 117 / sid 107 (Per Bobergs familj i Djekneboda, 
son drunknad i NY hamn)

Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 118 / sid 108 (Sönerna Göran Petter och Lars Wilhelm får varsin gård i D) 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 86 / sid 77 (Clara Fredrika Amanda gifter sig och flyttar till Rathu) 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 68 / sid 59 (Anna Augustina Boberg gift i Brednoret, många barn)

På jakt efter Amerikafarare i syskonens familjer i 
Norum, Djekneboda, Rathu och Brednoret i Bygdeå: 

Faster Maria Margareta Boberg 
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 11 / sid 4 (Maria Margareta Boberg med fam i Norum) Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 100 / sid 1 Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 120 / sid 2

Faster: Anna Augustina Boberg
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 60 / sid 53 (Anna Augustina Boberg m fam i Brednoret, flytt 1890 till D) 
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 123 / sid 116 (Anna Augustina Boberg med fam i Djekneboda) 
Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 1070 / sid 98 
(dottern Anna Carolina Lundsten född 16/5 1880 till Norra Amerika 30/4 1902) 
Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 1480 / sid 138

Faster: Clara Fredrika Amanda Boberg
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 76 / sid 69 (Clara Fredrika Amanda Boberg m fam i Rathu) Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 640 / sid 55 
Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 1050 / sid 95

Far: Göran Peter Boberg
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 112 / sid 105 (Göran Peter Boberg m fam i Djekneboda, Per Boberg död) Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 970 / sid 88 
(dottern Maria Georgina Axelia Boberg född 1879 till Amerika 1902) 
Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 1440 / sid 134

Farbror Lars Wilhelm Boberg

Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 113 / sid 106 (Lars Wilhelm Boberg m fam i Djekneboda, Lars W död) 
Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 980 / sid 89 (änkan omgift Boström, många barn, ingen till Amerika. Dottern Margareta Charlotta Boberg  med make har egen gård på gården) 
Bygdeå (AC) AIIa:3 (1910-1930) Bild 1450 / sid 135 (två av barnen har egen gård på gården)
Frågan är då om mormor Maria Georgina Axelia Boberg istället hade en moster vid namn Johanna Olsson som bodde i New York? 
Och se där får vi kanske napp...På sin mors sida hade mormor Maria en moster (Johanna Margareta Söderlund 1887) och två morbröder (Leonard Söderlund 1888 och Lars Johan Söderlund 1893) som angivna år hade emigrerat till Nordamerika. De tycks inte ha återkommit till Sverige. Om moster Johanna gifte sig med en man vid namn Olsson så var det nog till henne mormor Maria skulle när hon emigrerade 1902. Återstår nu att ta reda på resten men det får bli en annan dag.Familjen på kartan (på mormor Marias mors, Anna Maria Söderlund, sida) 

Bygdeå (AC) C:4 (1829-1860) Bild 222 (Anna Maria Söderlund föds) 
Bygdeå (AC) AI:13a (1852-1862) Bild 52 / sid 39 (Familjen i Rathu) 
Bygdeå (AC) AI:14a (1863-1873) Bild 62 / sid 47 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 79 / sid 70

Syskonen
Morbror Karl Anton Söderlund i Brednoret 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 71 / sid 62 (flyttar till svärfar, handlaren Lundsten i Brednoret) 
Folkräkningen 1880: Bonde i Norum 
Folkräkningen 1890: Hemmansägare i Norum 
Folkräkningen 1900: Hemmansägare i Norum 
Folkräkningen 1910: Hemmansägare i Norum

Moster Christina Charlotta Söderlund
Folkräkningen 1880: gift Nylén och bosatt i Nyvik, Bygdeå 
Folkräkningen 1890: Som ovan men flera barn 
Folkräkningen 1900: Som ovan men bor i Dalkarlså, Bygdeå Folkräkningen 1910: Maken jordbruksarbetare i Dalkarlså, Bygdeå

Mor: Anna Maria Söderlund i Djekneboda
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 117 / sid 107 (dtr Anna Maria till blivande maken i Djekneboda) Mormor Marias familj – se under fadern ovan.

Morbror Pehr Oskar Söderlund bonde i Rathu 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 79 / sid 70 
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 70 / sid 63 
Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 590 / sid 50 
Folkräkningen 1890: Hemmansägare i Rathu 
Folkräkningen 1900 : Hemmansägare i Rathu 
Folkräkningen 1910: Hemmansägare i Rathu

Morbror Leonard Söderlund, sjöman
Folkräkningen 1880: Sjöman skriven i Bygdeå som Qvarstående obefintlige 
Folkräkningen 1890: Ej med.¨ 
Emi Bas: Ogift man från Rathu i Bygdeå. 
Utvandrad till Nordamerika 11/1 1888.

Moster Johanna Margareta Söderlund 
flyttar 1883 till eget i Rathu 
Bygdeå (AC) AI:15a (1874-1884) Bild 79 / sid 70 (Eget boende i Rathu) 
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 143 / sid 136 (piga i Stensäter, flyttar 11/10 1885 till Nordmaling)
Nordmaling (AC, Y) BI:3 (1884-1894) Bild 12 / sid 14 (inflyttar 24/10 till Wallen i Nordmaling) Folkräkningen 1880: Hos föräldrarna (Jag hittar henne inte i Nordmaling) 
Emi bas: Ogift dotter från Djekneboda i Bygdå. Utvandrad till Nordamerika16/5 1887.

Moster Wilhelmina Söderslund Brännström
Bygdeå (AC) AI:16a (1885-1895) Bild 129 / sid 122 (gift med Anders Amandus Brännström)
Bygdeå (AC) AIIa:1a (1895-1910) Bild 1110 / sid 102 
Folkräkningen 1890: Bor med maken i Djäkneboda 
Folkräkningen 1900: som ovan, maken hemmansägare i Djäkneboda 
Folkräkningen 1910:  maken hemmansägare i Djäkneboda

Morbror Lars Johan Söderlund
Folkräkningen 1880: Hos föräldrarna
Folkräkningen 1890: Hos föräldrarna
Emigrerade till Amerika 18/3 1893 från Bygdeå Emi Bas. 
Ogift man från Rathu i Bygdeå. Utvandrad till Nordamerika 18/3 1893.____________________


Jag tror att jag har hittat
moster Johanna Olsson i Brooklyn nämligen: 

Family search:
New York City Births 1846-1909:
Jag hittar en Johanna Söderlund, 29 år, som är gift med norske Ole Olson, 30 år, och som bor på adress Brooklyn, Kings, New York som är mor till Annie Johanna Olsson född 26/5 1894.

Det är alltså registrerat vid och med anledning av dotterns födelse.

"New York, New York City Births, 1846-1909," database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2W7Z-7FT : 20 March 2015), Johanna Soderlund in entry for Annie Johanna Olson, 26 May 1894; citing Manhattan, New York, New York, United States, reference cn 7336 New York Municipal Archives, New York; FHL microfilm 1,324,419.

Man klantar till sig ibland och kör fast men...
Nu har jag hittat familjen i 1910 års federala folkräkning. 
Så här såg den ut:

Head: Ole Olsen, 46 år, från Norge, emigrerade 1887, Yrke: detaljhandlare i matvaror.
Wife: Johanna, 45 år, från Sverige (inget yrke)
Barn:
Olaf L, 18 år född i New York (inget yrke)
Anna J, 15 år född i New York, yrke: stenographer, arbetar på kontor. Ej arbetslös 15 april 1910.
Familjen bor på Brooklyn Ward 8, Kings, New York
Föräldrarna har varit gifta i 19 år. 
Johanna har fött två (2) barn som båda är i livet. 
Alla fyra talar engelska och kan läsa och skriva. 


1920 års federala folkräkning:
Familj nr 50 i Brooklyn Assembly District 9 (District 0502), Kings, New York.

Ole Olsen. Vit man, 55 år, gift. Emigrerade 1880. Är Naturalized år 1900. Född i Norge. Kan skriva och läsa. Talar engelska. Är snickare inom skeppsindustrin. 

Johanna Olsen. Vit kvinna, 54 år, gift. Emigrerade 1800 (!) Neutraliserad år 1900. Kan läsa och skriva. Född i Sverige. Talar engelska. Inget yrke. (står skriven som Johannah)

I hushållet bor även en Andrew Amundsen från Norge som är inackorderad. Han är 31 år, emigrerade 1900. Han är också snickare inom skeppsindustrin. Inte neutraliserad. Status: Främling. 

Makarna Olsen äger sin bostad (ägt eller belånat: mortgaged). 
Adressen är: Brooklyn Assembly District 9, Kings, New York

Jag hittar inte barnen.
Dottern Annie kan vara identisk med den Annie Olsen som 26 år gammal och ogift var piga i en familj i på adressen Brooklyn Assembly District 1, Kings, New York. Problemet är att så väl modern som fadern står angivna som födda i Norge. 


1930 års federala folkräkning

De har flyttat till Californien där de har köpt sig en bostad med adress 
Point View, Pt Assembly Dist 57, kvarter 560, husnr 1222, bostadsnr 212, familjnr 213. De ägde sin bostad som var värd 10 000 (dollar?) och hade radioutrustning.  
Los Angeles, California, USA.

Ole Olsen är 66 år och född i Norge. Kan skriva och läsa men har inte gått i skolan. Emigrerade 1885. Är neutraliserad och talar engelska. Pensionerad. 

Johanna M Olsen 65 år född i Sverige. Emigrerade 1887. Talar engelska men har inget yrke.

I hushållet bor fortfarande Andrew Amundsen från Norge som hyresgäst. Han var 44 år. 
Yrke: anställd Clerk i en butik som säljer spetsar. Fortfarande inte neuraliserad. 

Ancestry är så knepigt att man aldrig kan vara riktigt säker på att man har hittat rätt dock. Jag är osäker på om jag har rätt personer 1920 och 1930.